keskiviikko 28. tammikuuta 2015

Puhe Oulun kaupungin talousarviovaltuustossa 24.11.2014

Hyvät valtuutetut, hyvä puheenjohtaja.

Mikä on kunnan perustehtävä? Kuntalain mukaan kunta hoitaa sille lailla määrätyt tehtävät ja sen lisäksi ne tehtävät, jotka se on kunnallisen itsehallinnon puitteissa ottanut hoitaakseen.

Taloussuunnitelmasta laki sanoo seuraavaa: sen on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus).
Kun katsoo taloussuunnitelmaesityksen alinta riviä ylijäämä/alijäämä, niin luvut ovat: toteutunut 2013 -43 764 talousarvio 2014 -26 899 ennustettu toteutuma -55 946, talousarvio 2015 -24 107 taloussuunnitelma 2016 -20 496 ja taloussuunnitelma 2017 -10 083 Mikä on päätelmänne, hyvät valtuutetut, ollaanko oikealla tiellä lain kirjaimen noudattamisessa? Tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena? Ja jokaisella oululaisella on tällä hetkellä lainaa kaupungin ottamana 3263€.
Paljon on meillä töitä vielä tehtävänä, jotta tuohon lain velvoitteeseen. Sitä tuskaa ei helpota se, että puskista tulee päätökseen yksityisteiden auraus, joka lain mukaan kuuluu yksityisteiden tiehoitokunnille, mutta joka nyt kaupunginhallituksen päätöksellä otettiin kunnan lisääntyneisiin, ei lakisääteisiin tehtäviin. Euroissa se tekee vuositasolla 650.000€. Laskekaapa, kuinka monen opettajan palkka se olisikaan?
Tänä aikana ei todellakaan ole helppoa olla poliitikko. Pitäisi huolehtia äänistä tulevissa vaaleissa, saada jotakin näkyvää omalle kulmakunnalle ja samalla tehdä rajuja sopeuttamistoimia.
EPSI Ranking teki 2013 kyselyn kuntalaispalveluista, jossa todettiin, että varakkaammat ovat varsin tyytyväisiä Oulussa, jopa tyytyväisempiä kuin varakkaat Vantaalla. Yleisesti ottaen yleisarvosana kuntapalveluille oli kuitenkin laskenut Oulussa edellisvuodesta 4,3 %. Pitäisikö tämänkin panna kelloja soimaan?

Haluan tässä vahvasti painottaa sitä, että syy ei ole yksittäisissä työntekijöissä, meillä on kaupungissa erittäin ammattitaitoisia ja työnsä osaavaa henkilökuntaa. Syy on systeemissä, joka on rakennettu Oulun lihavina vuosina, muta joka ei tahdo toimia, ainakaan hyvinvointipalveluissa.
Edelleen ollaan tilanteessa, jossa kiireettömään vastaanottoon on lääkärille keskimäärin 25 vrk ja hoitajalle 20vrk. Mahan tähystykseen jonotusaika on kiireettömänä 2 kk, suolen tähystykseen 3 kk, sydämen ultraäänitutkimukseen 3 kk, geriatrille 2 kk. Suun terveydenhuollon osalta tilanne 1.11.2014 oli, että jonotusaika on 4 kk. Kiireettömiin mielenterveyspalveluihin on nuorilla 19 vuorokautta ja aikuisilla 37 vuorokautta. Päihdepalvelujen osalta ollaan hoitotakuussa.

Kyse on siitä, että jos halutaan palveluja parantaa ja aidon oikeasti saada kuntalaisille vastetta vero- euroille, on pystyttävä ajattelemaan kaikkia kunnan tuottamia palveluja toisella tavalla. Palveluverkkotyöryhmä, jos käytetään nimitystä "remonttiryhmä" kuuli hyvin laajasti eri asiantuntijoita. Kun jotakin on pakko tehdä, niin olette varmaan samaa mieltä, että mieluummin säästetään seinistä, kunhan palvelut pystytään säilyttämään.

Oulun palvelut kaipaavat rakennemuutosta. Jatkuvasti Oulussakin uutisoidaan uusista YT-neuvotteluista, uusista irtisanomisista. Vanhalla tavalla ja vanhalla kaavalla ei vain voida edetä.
Oulu on aina ollut selviytyjä. Onko se sitä tulevinakin vuosina?

FCG konsultoinnilta valmistui kuudes arviointiraportti kun virallisesta yhdistymisestä oli kulunut
20 kuukautta. Konsensus-henkeen asioiden valmistelussa luotetaan edelleen, vaikkakin se oli heikentynyt edellisestä arviosta. Raportti korostaa sitä, että Oulu on nk. vedenjakajalla.
Raportissa suositellaan, että viimeistään 2015 kartoitettaisiin työyksikkötasolla se, miten yhtenäisen toimintakulttuurin rakentaminen Uudessa Oulussa on onnistunut ja mitkä olisivat ne sieltä nousevat kehittämistarpeet. Tämän kartoituksen pohjalta rakennettaisiin organisaatiokohtaiset toimintasuunnitelmat.

Lisäksi raportissa painotetaan vahvasti sitä, että Ouluun pitäisi tehdä strateginen selviytymissuunnitelma, koska ainakin talouteen tehtäviä sopeutumistoimenpiteitä tehdään raportin mukaan liian sattumanvaraisesti. SDP:n valtuustoryhmä haluaa osaltaan vauhdittaa tätä ja esittää strategisen selviytymissuunnitelman tekemistä valtuustoaloitteessaan, joka on jätetty tässä kokouksessa. Selviytymissuunnitelma pitäisi laatimisen jälkeen kierrättää laajassa kuntalaiskeskustelussa, kaikissa kaupunginosissa jotta se tulisi tutuksi, kuntalaiset saisivat esittää siihen kommenttejaan ja näkemyksiään ja sen myötä sitoutuisivat myös vaikeisiin päätöksiin, joita tämä valtuusto joka tapauksessa joutuu tekemään.

Johtamisjärjestelmän selkiinnyttäminen tilanteessa, jossa sote menee sekä järjestämisen että tuottamisen puolesta kunnan päätöksenteon ulkopuolelle, lienee syytä istahtaa alas myös johtamisjärjestelmän osalta. Työt jatkukoot!

Hyvät valtuutetut!

Näillä muutamilla ajatuksilla haluan tuoda SDP:n valtuustoryhmän terveiset tähän kokoukseen. Valtuustoryhmän jäsenet tulleevat käyttämään lukuisia puheenvuoroja sekä tekemään totuttuun tapaan myös muutosesityksiä. Kiitokset remonttiryhmälle, kaupunginhallitukselle ja erityisesti
molempia johtaneelle Riikka Moilaselle arvokkaasta a poikkeuksellisesta talousarviovalmistelusta tänä vuonna.

.Ei kommentteja: